Møte på Holdhus

Møte på Holdhus søndag 24. august kl. 11 på Holdhus oppvekstsenter.