Offer ble selv overgriper

Som barn ble han utsatt for seksuelle overgrep. I voksen alder ble han selv overgriper. Nå vil han tabuet til livs.