Roser lærerne, refser skolene

Bergenserne er mest fornøyd med det faglige innholdet i skolen sammenlignet med Oslo, Stavanger og Trondheim. Byggene, derimot, får refs.