Stjeler fra gravene

Gravminne plyndret flere ganger på åtte måneder.