Tryggare langs Sognefjorden

Med tunnelen gjennom Stedjeberget er sogningane eit langt steg nærare ein trygg og rassikker veg mellom Sogndal og Leikanger.