- Må ha pass

Dokumentert identitet er en forutsetning for å få familiegjenforening, sier Utlendingsdirektoratet.