Tryggingssvikt ved Haakonsvern

Kontrollutvalet for dei hemmelege tenestene har avdekkja svikt i tryggingsrutinane ved Sjøforsvaret sin hovudbase, Haakonsvern.