- Tunneler på Vestlandet trygge

Veisjefen på Vestlandet ikke bekymret over sjokkstengingen av tunneler på Østlandet.