Vil starte nytt slakteri i Granvin

Med én stemmes overvekt vedtok styret i Gilde Vest at slakteriet i Granvin skal nedlegges. Nå håper ordførerne i Granvin og Voss å kunne starte nytt slakteri i det gamle anlegget.