Kommunens parker og veier ut på anbud

Alt arbeid med kommunens parker og veier skal konkurranseutsettes. - Byrådet kjører et rått løp, mener hovedtillitsvalgt Trond Hjelmeland.