- NLA har retten på sin side

Høyesterett har slått fast at kristne institusjoner kan kreve et kristent livssyn og tro av sine ansatte.