Fjord 1 byggjer berre store gassferjer

Fjord 1 set inn tre store gassferjer på Halhjem-Sandvikvåg frå 1. januar 2007. Nye forskrifter er årsaka, seier konsernsjefen i Fjord 1, Olav Smørdal.