- Håpløst å sammenlikne med 1980-årene

Sjefredaktør Einar Hålien mener at det er håpløst å sammenlikne Bergens Tidendes høye opplagstall i 1980-årene med dagens tall. Det er en helt annen konkurransesituasjon nå.