Aksjonerte mot fyllplass

Folk fra flere offentlige etater tok onsdag prøver av masser de mener er ulovlig tømt på fyllingen til firmaet Kurt Hamre AS i Titlestadveien i Fana.