Treg start for privat hjemmehjelp

Hjemmehjelpstjenesten i Bergen har vært konkurranseutsatt i en knapp måned. Til nå har bare drøyt én prosent valgt private tilbydere.