• (1/2)
    LETER ETTER LEKKASJE: Avdelingsingeniør Eugen Saner og mannskaper fra Bergen Vann KF gjennomsøkte i går den kommunale kloakkledningen i Knatten-området for å finne ut om en lekkasje derfra kan være årsaken til at drikkevannet i Svartediket er infisert av giardia-parasitten. <p/>FOTO: TOR HØVIK

Frykter at Knatten-kloakk er smittekilden

Kloakk fra Starefossen og Knattenområdet peker seg ut som hovedmistenkt som smittekilde for forurensingen av Svartediket.