Sp-ordførar i Førde

Nils Gjerland frå Senterpartiet blir ordførar i Førde. Valvinnar Norvall Nøringset (SV) blir varaordførar.