Ein gard i statistikken

Han ligg vakkert til, garden inst i den lune fjordbotnen. Sørvende bakkar breier seg opp mot det solrike tunet. Men graset rotnar på rot. Og løa står til nedfall.