Kvardag i Uruguay

Morten Holmefjord - Visekongen av Fusa (2003-2005) - har tre månader att av sitt sjølvpålagte eksil. I spalta "Under verda - barnotat frå Uruguay" presenterer me kvar veke brev frå den andre sida av kloden.