Hindrar utrasing på E16

Ein 14 meter høg vegmur står i fare for å rasa ut mellom Fossmark og Vaksdal. Ytste køyrebane på E16 er stengt for å hindra at bilane hamnar i fjorden.