Skolens utfordringer

Forskning har slått grundig fast at den norske skolen ikke makter å jevne ut sosial skiller, tvert imot. Det utfordrer både høyre og venstresiden på den politiske skalaen.