Brannutrykning til Åsane Senter

Brannalarmen på Åsane Senter gikk ved 12-tiden, og folk ble skysset ut på gate og parkeringsplass.