Franske-Bergen besøker Bergen

Husker du landsbyen Bouchavesnes i Nord-Frankrike som i takknemlighet til skipsreder Haakon J. Wallem føyde Bergen til navnet sitt - med bindestrek?