60 dagars fengsel for barneporno

Ein datakyndig Stordabu lasta ned over 10.000 pornobilete frå internett. Mange hundre av dei viser dels grove seksuelle overgrep mot born. No er 37-åringen dømt til 60 dagars fengsel.