- Ingen vrangvilje mot Hardangerbrua

Statssekretær Arnfinn Ellingsen i Samferdselsdepartementet er open for at Hardangerbrua kan byggjast utan pengar frå staten.