Jublet for seks dager, avspist med et kvarter

Foreldre med barn på Tveiterås skole gledet seg til å få flere SFO-dager, slik bystyret vedtok. Men nå blir de avspist med 15 minutter mer hver morgen. Ingen har tenkt på spesialskolen.