Giardia-ofre ventet i et halvt år

Giardiaofrene som i fjor ble henvist til Haukeland Universitetssykehus for behandling, måtte vente i månedsvis før de fikk behandling og oppfølging.