«Folkefienden» Opseth vil bli i Helse Førde

Fylkets fem stortingsfolk har klaga til helseministeren. Utanfor Førde er han blitt kalla «ein folkefiende». Sjølv ser Kjell Opseth ingen grunn til å trekkje seg frå styret i helseføretaket.