Tvillingboom redder Bergen

En markant økning i tallet på tvillingfødsler sørger for at produksjonen av nye verdensborgere er stabil ved Kvinneklinikken i Bergen.