Høgfartsringen kan byggjast privat

Private selskap kan byggja og driva høgfartsbane utan nemnande utlegg for staten. Føresetnaden er at lyntoget gjer store innhogg i flytrafikken mellom Oslo og Bergen/Stavanger.