Hotell i sær klasse

På Fitjar har målretta jobbing gjort slutt på tidene med endelause underskotsår ved det lokale hotellet. Ellers på Vestlandet slit distriktshotella med låg lønsemd, høg konkursfaktor og auka press frå kjedehotell i byane.