Bergen - Stavanger for 30 kroner

Flaggruten mellom Bergen og Stavanger kommer ikke til å bli lagt ned med det første. Kampen om passasjerene skal trappes opp.