Med røye for øyet

Skole trenger ikke alltid å foregå i trøtte, støvete klasserom. I hele september har elever fra Gimle skole hatt matte og naturfag i en liten robåt på Inste og Yste Rødlivann.