Skarp skyts fra Bergen SV

Styret i Bergen SV kommer med krass kritikk av regjeringens håndteringen av pengestøtten til de palestinske selvstyremyndighetene.