Leik i skuggen av aids

Barna dansar og ler. Uganda smiler sitt kvitaste smil. Trommer, song og hardt regn på bølgjeblikk. Døden er så uendeleg langt borte og samstundes så ufatteleg nær.