• BY-HISTORIE: Bergenseren Øyvind Soleim har lært seg byens historie ved å skrive sin egen versjon.<p/>FOTO: GIDSKE STARK

Nytt, nyttig - og helt unyttig om Bergen

Visste du at det første glassvinduet i Bergen ble satt inn i 1518? Eller at det i 1624 var 400 ølkneiper her? Slapp av, vi visste det ikke vi heller.