Evighetsveien ved veis ende

Endelig, etter en anleggstid på 36 år, skal Søndre innfartsåre fullføres. Arbeidet mellom Sørås og Hop ble påbegynt tidligere i uken.