Feilinformerte to ganger

SV krever at byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V) trekker seg fra vervet etter grove feil i det første vedtaket om 50-metersbasseng på Nymark.