Lette etter roende tysker

To tyskere rodde sammen ut i Sognefjorden, leteaksjonen startet da bare en kom tilbake.