• (1/2)
    SJØHUS: Fiskesteinen sjøhus på Sunde har vore flittig brukt av tyske fisketuristar.<p/>FOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR

Elin frå sjuke- til gjestepleie

Ho drog frå byen til landet for å få psykiatrisk sjukepleiepraksis. No har Elin Stene gjort ei nedlagt asylavdeling til eit levande gjestehus, blant anna for flyborne engelskmenn.