Lokker med raskere rettsbehandling

Advokater som greier å kutte ned ankesaker til kun en dag i retten, belønnes med behandling innen seks måneder i Gulating. Hvis ikke risikerer de å måtte vente i inntil 1,5 år.