Strides om beste metode

Er UV-filter beste eller nest beste løsning for en sikker drikkevannsforsyning?