Bergen har ennå ikke garantert for Bybanen

Samferdselsdepartementet kan ikke sende saken om bybanen over til Stortinget før de har fått en krystallklar garanti fra Bergen kommune at de har driftsansvaret.