Innvandrere mer utsatt

3,6 prosent av elevene i ungdomsskole og videregående skole med begge foreldrene av utenlandsk opprinnelse, oppgir at de blir mobbet daglig. For barn med norske foreldre er tallet 1,8.