Finner ikke sjøfugl

I går var det heller lite sjøfugl å se i Hjeltefjorden, og myndighetene er usikre på om det betyr at fuglene har trukket vekk fra området, eller om tusenvis av dem er omkommet av oljesølet.