Foreslår kjøp av Herdla fort

Askøy kommune bør si ja til å kjøpe Herdla fort, foreslår rådmannen.