Mæland kritisk til Strøm-Erichsen

Byrådsleder Monica Mæland (H) reagerer kraftig på Anne-Grete Strøm-Erichsens antydninger om at fagetaten er blitt styrt av Mæland i Storetveit-saken.