Bygde for kystens folk

STEIN OVE VIKSUND er ikkje lenger hjå oss. Han kasta laus og sette kurs mot eit ukjent hav 22. juli 2003. Dauden kom som ein utfriar.