Søppel på SMS

"GRATULERER! Ditt mobil nr er blitt trukket ut til å motta 1000 kr pris!" Og du blir forsøkt lurt.