Norsk trehodet tannbørste best for barn

En trehodet tannbørste produsert i Bergen har vist seg best for barn som pusser tennene alene, ifølge tyske forskere.